DANAHLife

.be
  Agentschap voor Natuur en Bos

> LIFE project DANAH 2003 - 2010 > Twaalf Militaire Domeinen > Kamp Beverlo te Leopoldsburg | FR | EN

   Kamp Beverlo te Leopoldsburg
 
Kamp Beverlo

Het Kamp van Beverlo ligt in de Limburgse Kempen en is het grootste militair domein van Vlaanderen. Hier worden vooral grond- en schietoefeningen georganiseerd, er is een dropzone en de ontmantelingsdienst DOVO (Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen) maakt er munitie onschadelijk. Het noordelijke deel wordt gebruikt als schietveld, het zuidelijke deel als oefenterrein. 

Door de uitgestrektheid van het gebied en ook door het militaire gebruik ervan bleven er prachtige stukken natuur bewaard zoals landduinen, droge en natte heidegebieden en vennen. De aanwezige landduinen zijn bijzonder door hun uitgestrektheid. Ook kwelzones en moerassige depressies of lagergelegen plaatsen waar het grondwater aan de oppervlakte stroomt, komen hier voor. Typisch voor deze streek zijn de arme zandgronden die doorkruist worden door talrijke beekdalen. De vallei van de Zwarte Beek is hier een prachtig voorbeeld van. Het is een van de best bewaarde beekvalleien van de Benelux.

Kamp Beverlo heeft een grote waarde voor diverse vogels, zoals de boomleeuwerik, de nachtzwaluw, de blauwborst en de watersnip, die zijn naam leende aan het Vlaams Bezoekerscentrum de Watersnip in Koersel. Ook zeldzame amfibieƫn als de heikikker en de rugstreeppad vinden hier hun thuis.

Foto: Fotobestand VBC De Watersnip